Attackrad av Nemias anhang!

Tungt lastad med kassar av matvaror blev jag helt nyligen nedslagen, helt oprovocerat, av tre ynglingar.

Snabbt var jag på fötter igen!

Jag gick genast till attack, men fegisarna sprang iväg så jag fick ingen chans att plocka ned dem!

Jag ropade till dem. Jag frågade om de tänkte komma tillbaka alla tre eller om någon av dem vågade möta mig själv. Men alla tre bara försvann iväg! Sicka fega stackare!

Medan de lade fötterna på ryggen skrek de till mig: ”Där fick du för Nemia!”

Du, Nemia Pekki, anlita lite bättre folk nästa gång!

Du, Nemia Pekki, de är ju du som har begärt detta!

Och därför säger jag det att du bor på Norumshöjd 100 med postnummer 41745 Göteborg. Och ditt personnummer är 66 05 11 – 0821.

Här är också en bild på dig:

Och här på bilden nedan försökte du att sälja din fitta, hora som du ju är, men denna gång blev det ingen affär.

Detta var den skada jag fick av dina hejdukar:

Det var ju inte så allvarligt tycker jag. Men om jag hade fått tag i dem så hade de haft bra mycket värre skador att visa upp, det kan jag lova! Och du ska hälsa dem det! Mig sätter man sig inte ostraffat på! Vet det hädanefter!

Jag borde ju sagt de till tings- och hovrätt! Och i hovrätten borde jag ju ha sagt att din skada på vänster kind hade du själv åsamkat dig!

Men det är ju så mycket som aldrig blir sagt och så lite som förstås av kärringarna av båda könen i våra domstolar. Så all sanning föll ju på hälleberget och skulle falla där även om det osagda blev sagt!

Händelsen är polisanmäld! Vad det nu kan leda till. Jag har ju polisanmält alla andra liknande påhopp som hon ligger bakom, men inget har hänt då. Varför ska något hända nu i så fall?

Framtidstro-optimism

Jag läste hos Skvitts denna fantastiska dröm om framtiden:

Jag hoppas Lilla Miraklet får leva i ett gott samhälle, bättre än vårt!

Jag hoppas att arbetarklassen har gripit makten från bourgeoisien redan innan hon blivit vuxen, så hon får leva i ett samhälle med social rättvisa, fullständig demokrati, total jämlikhet och utan dagens förtryck.

Jag önskar hon ställer sig på barrikaderna och försvarar den revolution som jag hoppas har kommit redan innan hon har blivit vuxen och som alltid måste försvaras på barrikader om den inte skall falla samman igen.

Jag hoppas hon tar med sina barn, när de väl har kommit, till revolutionsmuseet och visar dem vilket förfärligt samhälle det var hon föddes i.

Jag hoppas hon kan säga till sina barn:
“När jag föddes, då fanns det människor som saknade arbete, bostad och mat för dagen, medan sjuka och döende tvingades ut i sysselsättning som kallades FAS-3 – utan att få någon lön för det och för det fick arbetsgivarna skattefinansierad ersättning och gratis arbetskraft.

Samtidigt fanns det människor som hade flera bostäder, flera bilar och de kunde resa jorden runt och bo på de allra lyxigaste hotell där en natt kunde kosta en vanlig arbetares månadslön. Och de kunde äta mat som var så dyr att ingen arbetare hade råd med det ens en endaste dag i livet och detta kunde de äta varje dag om de ville.
Och de sa varje dag till regeringen vad denna skulle göra för att de skulle få det ännu bättre på de arbetandes bekostnad och detta kallades för demokrati därför att arbetarna hade rätten att också säga vad de ville, fast bara vart fjärde år!”

Och jag antar att barnen frågar:
“Men hur kunde de arbeta så mycket att de kunde ha råd med allt det där, då?”

Och då svarar hon sina barn:
“Så rik blev man bara om man inte arbetade alls, utan bara genom att äga allt som alla de andra saknade!”

Då säger säkert barnen som så:
“Nu förstår vi ingenting!”

Och Lilla Miraklet säger till sina barn:
“Nej, det gjorde inte arbetarna heller på den tiden. Därför kunde dessa orättvisor bestå.

Men en dag gick det upp för det arbetande folket på vilket vis de blev lurade och då förenades de i kamp och reste sig som en man och störtade de besuttna rötäggen som roffade åt sig allt de kunde roffa åt sig av pengar och makt.

Nu, mina barn, nu går vi till zoo och kikar på alla djuren. Och kom ihåg att man inte får mata dem, särskilt inte de som sitter i burarna där man visar de sista ännu levande kapitalisterna!”

Det inlägget har en massa bra bilder och Videos, så missa verkligen inte det!

Klicka på bilden för nästa bild

När jag tänker på makthavarna tänker jag även på psykopati!

 

Som schack

Psykopaten ser allt som ett spel, som måste vinnas, alltid!

Man kan likna en psykopat med en schackdator.
En sådan räknar snabbt igenom varje möjligt drag och motdrag, kanske i tre led. Varje utfall får en poängsättning och sedan väljer datorn det drag, som i slutändan är mest gynnsamt.
Finns det två nästan likvärdiga drag, men ett av dem är blott en promille bättre poängmässigt, väljs det draget.
Det är på detta sätt psykopaten förhåller sig gentemot andra, i alla situationer, i varje ögonblick, i kontakten med varje människa.
Och om psykopaten kalkylerar fel, lär den sig av misstaget och gör inte om det.

En schackdator har de vanligaste spelöppningarna inprogrammerade.
Sådant som kallas schackspelets stigar. Det underlättar för datorn att analysera.
Psykopaten har sina väl beprövade stigar att vandra på.
Stigar du inte ser. Inte ens funderar på.

Du har också dina stigar.
De leder åt ett helt annat håll.

Dina stigar leder till samförstånd och vänskap.
De leder till framgång för fler än dig själv.
De leder till framgång och bättre förutsättningar för både dig och den du samarbetar med.

Dessa stigar har mänskligheten trampat upp genom historiens gång i kraft av social varelse. Och det är dessa stigar som även gör människor till sociala varelser.

Psykopatens stigar är hennes egna.
De leder till egen framgång och vinst, men alltid på någon annans bekostnad.
Det är stigar helt separerade från den sociala människans stigar.
De är den antisociales egotrippade stigar, som går över andra människors krossade liv.

De går över lik. De tjänar bara en enda persons syfte. De tjänar bara psykopatens syften.
Det är antisociala stigar.

Att umgås med en psykopat betyder att du alltid är en motståndare.
Du är den psykopaten spelar mot.
Och ditt sätt att förhålla dig gentemot psykopaten, är av en helt annan art än psykopatens schackdatorliknande beteende gentemot dig och alla vi andra.

Du syftar till att i samarbete uppnå gemensamma mål.
Du vill samarbeta.
Du är mänsklig.
Du tar känslomässiga hänsyn och du kan ge avkall på egna behov för det gemensammas bästa. I umgänget med någon annan syftar du till att ni båda skall få det bättre.  Och detta vet psykopaten, och för att du är sådan, föraktar psykopaten dig.

Att inte endast tänka på sig själv är något som psykopaten föraktar.
Var och en som inte endast tänker på sig själv upplevs som svag och därför både är värd att förakta och värd att utnyttjas, eftersom i psykopatens värld har den oegennyttige bett om att utnyttjas!

I psykopatens värld kan det alltså inte vara fel att utnyttja sådana personer.
De ber ju om det!

Och skrupler, det vet inte psykopaten vad det är för något!

Vi spelar alltså helt olika spel.
Du är mer eller mindre altruistisk, medan psykopaten är ensidigt egennyttig.
Det spelet förlorar du alltid.

Om vi fortsätter liknelsen med schackdatorn, så är schackdatorn liksom psykopaten helt befriad från känsloliv.Den är programmerad för att vinna, men kan av en skicklig spelare besegras. Ty vi spelar samma spel.

En vuxen som spelar mot ett barn, kan göra ett mindre fördelaktigt drag, för att barnet skall bibehålla intresset för spelet och inte tappa sugen om den erfarne ständigt vinner. Det är mänskligt.Så gör vi människor ständigt i våra relationer och i vårt umgänge.

Så gör aldrig en dator och inte heller en psykopat.
Den uppför sig lika hänsynslöst som just en schackdator, men därmed upphör all likhet mellan en schackdator och en psykopat.
Medan schackdatorn alltid håller sig till reglerna, kan psykopaten plötsligt strunta i dem och ”flytta pjäserna” på ogiltigt sätt.

Psykopaten kan fuska.
Psykopaten kan utan minsta självförebråelse ”flytta löparen som om den var en springare”.
Psykopaten kan utan bekymmer påstå att tornet är en dam,
fast ni bägge vet att så inte är fallet.

Psykopaten bryr sig inte om realiteterna. Hon bekymrar sig inte för att du tycker hon är en ”djävla falskspelare”, för psykopaten har bestämt sig för att vinna
även om det innebär att bryta mot regler och hamna i vanrykte.  Hon intresserar sig inte för omgivningens inställning om henne som varande en falskspelare, ohederlig och samvetslös.
Med en sådan motspelare kan du bara förlora.
Och när du har insett detta, då slutar du spela med henne. Du vill inte ha med henne att göra mera, och det upplever psykopaten som att hon ändå vann spelet!
Med fusk, javisst, men att fuska är enligt psykopaten ”ett av spelets regler”!

Alltså vann hon!

Nu är ju livet mer komplicerat och mer flerdimensionellt än ett schackparti.

(Vilken text är mörkast, den övre eller nedre? Jämför med blå marginalen! Synvillor och
alla andra typer av villor, det kan psykopaten förvilla dig med. Hon är expert!)
I livet har psykopaten ännu större möjligheter att dribbla med överenskommelser och alla andra regler. En regel, till och med en lag, är ju till syvende og sist en överenskommelse.
När psykopaten har vunnit sitt ”schackparti”  och du står där med lång näsa och undrar hur allt detta egentligen kunde ske, lämnar hon dig och jagar ett nytt offer.
Om du inte ger dig, utan tar tag i psykopaten, för att denne skall gottgöra dig för de skador hon har åsamkat dig, är psykopaten genast med på noterna.
Psykopaten ser det som en helt ny match och en helt ny utmaning och med en helt ny vinst i sikte!

Ett nytt spel kan börja!
Du själv ser det självklart som något annat, nämligen att återställa rättvisan. Därför att du har en känsla för att rättvisa skall råda. Du har en känsla för fair play.
Det vet också psykopaten och spelar spelet mot dig igen utan skrupler eller samvete.
Utan ånger eller självförebråelser.
Utan att hålla sig till andra regler än de som passar för ögonblicket.

Därför förlorar du även match nummer två!
Och psykopaten har vunnit igen!
På fusk, men ”det tillhör ju spelets regler”! Just så tycker psykopaten! Och flabbar dig rakt i ansiktet.

Påverkan
Datorn talar inte om för dig vilka drag du skall göra. Alla drag du gör är dina egna beslut.
Du ser ställningen, gör dina bedömningar och kalkyler och flyttar sedan en pjäs dit du vill, utan att datorn påverkat dig.

Den sänder inga signaler in i ditt nervsystem, som du inte observerar, men påverkas av så att du gör de drag datorn vill. Datorn har ingen som helst kommunikation med dig, varken visuellt, verbalt eller utsätter dig för välbehagskänslor när du gör som den vill eller obehagskänslor när du motarbetar datorns försök att vinna.
Så fungerar inte umgänget med en psykopat.

Hon påverkar dig på ett sofistikerat sätt.
Hon påverkar dig, så att du fattar beslut, som du tror är dina egna beslut därför att du är omedveten om att du blivit påverkad.
Psykopater framställs vanligen, som snabbpratande, insmilande, hycklande inställsamma, charmerande, dominanta och även våldsamma. Det är så de beskrivs i filmer, böcker och massmedia. Och det är alldeles rätt. Psykopater är sådana.

Men jag tycker det finns all anledning att lyfta fram en helt annan egenskap. Det är en del i deras manipuleringskonst, som är mer okänd. Kanske för att den är så subtil att den knappast kan observeras och därför svår att beskriva.

”Jag” observerade den egenskapen hos Nemia Pekki många gånger. Men just för att det sätt hon manipulerade på var så diffust, och eteriskt, var också varseblivningen av vad som skedde så skör att den dunstade bort lika fort som den uppstod. Under korta ögonblick kände jag mig medveten om det, för att i nästa ögonblick lagt det åt sidan, någonstans i det undermedvetna. I efterhand kan jag erinra mig att det verkligen skedde.

Det är sådant, som gör att man känner sig bringad ur balans, som att man förlorat fotfästet i verkligheten.
Det är sådant, som gör att man känner sig förvirrad. Inte förstår vad som hände.
Det är sådant, som gör det så svårt att samla ihop sig igen, efteråt. Man känner att allt för mycket skett, men man vet inte hur och därför vet man inte hur man skall kunna hitta den rätta änden på tråden för att reda ut trasslet, som uppkommit.
Man vet att man gjort saker man inte egentligen borde ha gjort. Man vet bara inte varför man gjorde det.
Man gjorde allt man inte borde ha gjort. När det skedde kändes det fel och ändå rätt.
Kanske är det detta som gör att människor, som blivit offer för en psykopat, skäms för att prata om det.
Man vet inom sig att ingen förstår, hur det kom sig att man blev så lurad.

Man vet att alla kommer att tycka att man var så blåögd, dum och korkad. Att de tänker om sig själva att sådana finter skull de själva inte gå på.

Därför tiger de flesta och psykopatoffren tycks vara få. Men mörkertalet är sannolikt mångdubbelt större än fallet av kända offer.

(66 05 11 – 0821)

Sol-och-vårare

Svenska sol-och-vårare

”Frank Sandberg, 55:
 2008 dömdes Frank Sandberg vid Varbergs tingsrätt för grovt bedrägeri i 16 fall, för försök till grovt bedrägeri i två fall, samt dopningsbrott. Bedrägerierna uppgick till 1,7 miljoner kronor.
 Enligt åtalet letade han upp sina offer, nästan alltid kvinnor, på nätet. Han presenterade sig där som yngre än han var, skattejurist, singel och utan barn. I själva verket hade han då både fru och barn. Efter att ha inlett ett förhållande började han lura av dem pengar.
 För en kvinna ljög han och sa att han blivit rånad och att hans systerdotter blivit mördad. Kvinnan lånade ut 103 000 kronor till honom. Ett annat upplägg var att lura folk att investera i ett påhittat kasinoprojekt i Norge.
 För pengarna han lurade till sig levde han ett flott liv i en prästgård och körde dyra bilar.
 Frank Sandberg, som kommer från Norge, är där dömd upprepade gånger för bland annat bedrägeri och koppleri.
 Han frigavs villkorligt i maj i år. I höstas polisanmäldes han av en kvinna som menade att hon lurats på stora summor av Sandberg men den utredningen är nu nedlagd.
 Enligt uppgifter till tidningen Hallands Nyheter bor Sandberg nu i husvagn på en camping i Göteborgstrakten.

Vincent Carlsson, 64
 En av Sveriges värsta sol-och-vårare har lurat främst äldre damer och dömdes första gången 1976.
 Storbedragaren dömdes 2001 för 53 brott. Greps 13 december i fjol i Malmö efter att ha varit anhållen i sin frånvaro när han lurade till sig en 85-årig kvinnas bankomatkort.
 Vincent Carlsson klär sig alltid stiligt – i svart kostym, vit skjorta och slips.
 Rymde i februari 2007 och lurade under sina två månader i frihet till sig 70 000 kronor från en 98-årig kvinna. Greps i Norge. Då hade han kommit över nästan en miljon kronor.

Leif Arne Sjögren, 70
 ”Doktor Bluff” har varit känd av rättsväsendet i snart 50 år. Med sin duperingsförmåga har han lurat till sig bilar och hotellnätter för miljonbelopp. Öknamnet har han fått för att han ofta presenterar sig som läkare.
 Fram till 1998 hade han stått inför rätta 29 gånger och hans sammanlagda strafftid är drygt 25 år.
 2003 lurade ”Doktor Bluff” TV3:s Efterlyst. Han dök aldrig upp till en inspelning, men lämnade efter sig en hotellnota på drygt 6 000 kronor.
 Greps 2009 efter att ha lurat till sig en bil från en bilfirma och en hotellnatt i Bergslagen. Under biljakten som följde pepparsprejades han av polis som hängde utanför sin bil och krossade ”Doktor Bluffs” sidoruta.

Peter Fransson, 46
 Har gäckat polisen under många år och dömts ett flertal gånger för bedrägeri.
 I fängelse lurade han sina medfångar och tog mot pengar till ett spelsystem. Men allt var en bluff.
 Har utgett sig för att vara allt från polis, advokat, båtkapten på Silja Line och ishockeyproffs.
 Satte i system att sälja begagnade motordelar mot förskottsbetalning – utan att någonsin skicka några delar. Bedrägeriet drog in summor som varierade  mellan 2 700 och 15 000 kronor.

Hans Viklund, 54
 Sol-och-vårade en kvinna där han överförde miljonbelopp från hennes konton till sina. Försökte också ta över hennes affärsverksamhet.
 Presenterar sig ofta som internationell affärsman och kapitalförvaltare god för miljardbelopp.
 Har specialiserat sig på att skapa luftslott genom olika bolagskonstruktioner. När de bedragna inser att de blivit lurade, brukar det sluta med att Viklund stämmer dem för påhittade fel och nöter ut dem genom olika domstolsprocesser.” Källa AB

Läs mera om psykopati och lär dig FÖRSTÅ PSYKOPATI.

DET DU INTE VET DET KAN DU FÅ ONT AV!

——————————————————————————————————————————–

Inlägg inspirerat av ett ”drop-in” hos Psykopaten.

Läkarintyget

lak-intyg-1.jpg 

Klicka, och bilden blir större!

Kommentarer:

Obsrevera att det handlar om två olika läkarbesök!

27/11 0ch 5/12

Rent tekniskt saknar det betydelse att ”Nemi” uppger att hon röker ”några” cigartter om dagen, men eftersom det handlar om ca 40 st och anledning att förtiga det knappast fanns, så är detta ännu ett bevis på att ”Nemi” saknar förmåga att tala sanning! I en rättegång har en sådan sak en avgörande betydelse, men ”Nemis” störning ville man inte ta hänsyn till!

”Nemi” säger att hon är gravid i vecka 8. Det sa hon dock aldrig något om den 27/11 och hon tog ingen hänsyn till det heller! Också det en sak som har med hennes störning att göra!

Hon anger klockslaget 14:30, precis som hon sa till poliserna. Det är för att samtidigt kunna påstå att ”misshandeln” höll på i en halvtimme, då det i verkligheten var avklarat på en minut eller mindre och allt som allt varade kontroversen högst 5 minuter! Den inleddes ganska exakt 14:47. ”Nemi” skulle nämligen, enligt egen utsago till jobbet och för att kunna utnyttja sin lågtrafikbiljett på lokaltrafiken måste hon stämpla före 15:00.

BUSSEN (numera linje 17 – då, linje 34) GICK 14:52!

tidtabell.jpg

Nemi bad mig komma strax före 15:00, för hon skulle till jobbet! Det var aldrig tal om annat än att hon skulle ge mig mina saker! Det fanns ingen anledning för mig att komma till henne före 14:45, om hon inte hade bett mig om det. Det förnekar hon att hon har gjort! Om det, hennes påstående, vore sant, då hade jag absolut inte kommit dit så tidigt som 14:30 eftersom jag visste när hon skulle komma ut för att gå till den buss somvar den sista buss hon kunde ta med sitt lågpriskort!

vasttrafik-priser.jpg

Det påpekade jag i hovrätten, men de fattade inte poängen i det! Därför fattade de inte heller att ”Nemi” inte klarar av att hålla sig till sanningen! 

En sådan störning, som att en person inte kan hålla sig till saningen, det bör ha betydelse för trovärdigheten, men inte i Hovrätten för västra Sverige!

”Nemi” säger att hon  blev stoppad innanför porten. Som sagt oförmögen att tala sanning!

AT = allmäntillstånd. ”Något orolig”. Psykoater är bra på att spela teater och ”Nemi” kan den saken!

MoS Ua. = mun och svalj utan anmärkning.Öron Ua. Näsa Ua. LS är förmodligen förkortning för laeseo = skada. Bulan tycks vara tydlig och läkaren ser en viss missfärgning vid vänster revbensbåge (arcus).

Smärta, det är något som läkaren bara kan bedöma utifrån vad ”Nemi” säger! Sådant är ingen objektiv observation, som alla förstår, om vi bortser ifrån alldeles uppenbara fall av allvarlig skada.

Buk Mjuk och oöm.

Observera läkarens rekommendation! ”Rek pat söka till gynklin vid ev genitalblödning eller magont.”

Återbesök 5/12: Se kontaktorsaken! Den är ”värk thorax (= bröstkorgen). ”Nu fått mer ont från bröstkorgen. Gör ont …

Det är vad hon söker för!

27/11 -03 var en torsdag. 30/11 såg jag ”Nemi” på bussen in mot stan 6:35! Det var då som hon åkte till städjobbet på lördagar och söndagar! Vart skulle hon vid den tiden på dygnet, om inte till jobbet? Mer  ont än så hade hon inte!

lak-intyg-del-2mini.jpg

Klicka, och bilden blir större!

Kommentarer: ”Nu fått mer ont från bröstkorgen. Gör ont då hon andas. … sjuskriven till och med igår. Klarar ej arbeta. (Det är sant. Hennes funktionsnivå är låg och det är ett delsymptom i hennes störning!) Är gravid i v 8.

”Är gravid i vecka 8”! Det var ”Nemi förra gången också, veckan innan! Här är ännu ett exempel på hennes oförmåga att tala sanning! Eller tror någon att läkaren inte kunde räkna? Nej, det är klart att han kan, men han ägnar ingen uppmärksamhet på ovidkommande uppgifter och den exakta graviditetsveckan var i detta sammanhang ovidkommande. Han antecknade enbart vad ”Nemi” sa!

Läkaren reagerar inte ens på det som kunde vara advekvat i sammanhanget! Han skriver det hon säger: ”Gör ont då hon andas.” ”Upplever inga som helst andningsbesvär. Endast smärta då hon andas och … ” Detta är rent psykopatparat!

ord-ur-armen.jpg

”… de uttalar sig ofta motsäågelsefullt och logiskt inkonsekvent utan att det upptäcks.”

Läkarens bedömning av AT (=allmäntillståndet):

”Gott och opåverkad. Anger didtinkt paolpömhet över område vid revbensbågen vänster sida i navilarlinjen.”

”Svår palpömhet över mjälte.” Observera: ”Nemi” söker inte för det! Hon kommer på det just under undersökningstillfället! ”Nemi” söker för ”värk i bröstkorgen”, ”ont från skelett” och att hon inte kan arbeta och för att sjukskrivningsperioden har gått ut!

Hon söker inte för att hon har ont inne i kroppen, mjälten!

Och, observera:

Skall även gå till gyn för undersökning, …” Hon hade alltså inte gjort som läkaren rekommenderade henne! Varför gick hon inte dit i stället, där hade kunnat göra undersökningen både bättre och specifikt inriktat på barnets hälsa! Hon måste väl ändå ha oroat sig för barnet?

Svar:  Nej inte ett skit, för då hade hon aldrig ens dragit igång slagsmålet. Hon hade sagt till mig hur det stod till! Hon hade vädjat till mig, om allt var på det viset som hon själv påstår! Men hon hade inte en tanke på barnet, vare sig den 27 november eller veckan fram till 5/12. Och hon gick inte dit efter heller, för då hade de papprena också bifogats åtalet!

Det var sådant i utredningsmaterialet som kammaråklagare Elisabet Trouvé alldrig ens funderade på!

Med sömngångaraktig letargi tänkte hon reflexmässigt: Här har vi en man som inte kan acceptera att han tjej lämnar honom! Och det var också en lögn. Jag lämnade ”Nemi”, inte tvärt om! Kriminalinspektören fick aldrig in det i skallen och det är inte mitt fel!

Psykopatens dräng; kammaråklagaren!

Åklagaren, kammaråklagare Katarina Vingård, frågade i tingsrätten och jag svarade.

Den dialogen löd såhär (Från ljudinspelning – ord för ord):

 ”Kallade du din före detta flickvän för ’hora’?””Javisst!””Varför?””Prostituerad eller hora, det är skit samma! Hon har själv erkänt att hon prostituerade sig i Filippinerna och dessutom vet jag att hon gör det här i Sverige också!” 

I hovrätten hade åklagaren detta i färskt minne och försökte inte göra någon onödig affär av det! Det var hon alldeles för slipad för! Det var inte bra om jag fick uttala mig alltför mycket om ”Nemis” vandel! Hon kunde förlora målet i värsta fall på det!Men ska hon inte in till sista stund ändå försöka hålla sig neutral! Även om hon företräder målsägaren? 

Att vinna till varje pris – det är väl att göra rättegången till en privatsak? ”Jag ska banne mig vinna!”

Dialogen

Dialogen 27:e november

mellan mig och ”Nemi” Det samtalet skrev jag ned, dock ej samma dag, men jag är väldigt säker på att återgivningen ligger mycket, mycket nära en ordagrann nedteckning, inklusive hennes sätt att tala svenska.

Jag försöker varken försköna vad jag själv sa eller förvränga till ”Nemis” nackdel vad hon själv sa.

Jag är inte ute efter sympatier.

Jag vill bara berätta som det var!  Jag: ”Vi har något att tala om!” 

”Nemi”: ”Vi har fan inget att tala om!” Jag: ”Jasså? Hade du inte lovat att sy båtdynor?” 

”Nemi”: ”Det har jag djävlar inte lovat!” Jag: ”Va?, vad säger du, det kan du inte ha glömt, du är ju inte senil!” 

”Nemi”:  ”Jag har djävlar lovat inte nå´t!” Jag: ”Du lovade också att betala tillbaka lånet den 6:e och du har inte betalat någonting alls!” 

 ”Nemi”:Jag är djävlar skyldig dig inte alls!” Jag: ”Står du och ljuger mig rakt upp i ögonen? Du hade strömmen avstängd, hyresskulder, och skulder hos kronofogden när vi träffades!” 

”Nemi”:  ”Det hade jag inte, fan!” Jag: ”Det var mörkt i lägenheten, bara en golvlampa lyste, kylen avstängd! Har du glömt de´, va? Och du kommer inte ihåg att vi tog taxi till Plusenergi, du var inne och betalade medan jag väntade utanför och vi åkte till kronofogden, men kom 5 minuter för sent!” 

”Nemi”: ”Du ljuger! Jag har djävlar ingen till kronofogden!” Jag: ”Så du minns inte att du lånade ström av ”Sahal” när jag kom hem till dig första kvällen!” 

”Nemi”: ”Det gjorde jag inte!” Jag: ”Så du hade ingen sladd från” Sahals” fönster, dragen till eget fönster, kanske?” 

”Nemi”: ”Du ljuger din djävla djävel! Det fanns ingen sladd, djävla fan!” Jag: ”Jasså vad skulle du med dom tolvtusen kronorna till?” 

”Nemi”: ”Jag har fått aldrig en krona av dig!” Jag: ”Så du kommer inte ihåg att du fick dem av mig inne på Raffes 20:e maj! Är du senil kanske? Har du ingen skam i kroppen? Är detta tacken för allt jag hjälpte dig med?” 

”Nemi”: ”Du har fan gett mig inte nå´t!” Jag: ”Så det var sex du tog betalt för! Det kunde du ha sagt från början för jag betalar inte för horor!”  

”Nemi”: ”Jag är djävla ingen hora!” Jag: ”Jasså! Du har själv sagt att du prostituerade dig i Filippinerna tjugohundratvå! Och vad fan gjorde du på båten i Stenungssund i somras? Tog taxi med en väninna och var borta i två dar!” 

”Nemi”: ”Det har jag sagt aldrig ! Du bara ljuger!” Jag: Du är förbanne mig det värsta jag stött på i hela mitt liv! Du är det falskaste som finns! Du är bara en djävla hora! En djävla hora så mycket du vet det! Och en djävla lögnare och parasit! Du kallade din granne parasit, för hon lever på socialen, men du är den värsta sortens parasit, du lurar av vanliga människor deras pengar och ljuger dem rakt halsen! Fy fan, säger jag bara, fy faaan!Len och fin i rösten tills du fått vad du vill ha, men när du ska göra rätt för dig då bara gapar du och skriker, ljuger och anklagar eller hotar, som du hotade ”Lasse”!Har du inget som helst samvete, eller? Har du inte minsta samvete? Fy fan vad ruttet! 

Du ljuger mig rakt upp i ansiktet fast jag hela tiden försökte hjälpa dig! Det är tacken för allt du fått! Det är tacken för allt jag gjort för dig. Det är tacken för att jag hjälpte dig så jag höll på att hamna hos kronofogden själv!Och så springer du till polisen och bölar och anmäler mig för en massa skit som inte är sant! Fy fan, säger jag bara! Fy faaan! Är inte det den värsta sortens parasitism, kanske? Du är det ruttnaste fanskap jag träffat. Hordjävul! Djävla hordjävul! As, avskum, skithög! Jag finner inte ord för sådana som du! Fy faaan! Du är värre än en hora, för de säger i alla fall att det kostar! De säger priset innan! Du har fått mig betala för nå´t jag aldrig vill betala för! Fan för dig din falska ruttna hordjävul! 

Hur fan kan du neka till allt? Jag minns väl vad som sagts och jag vet för helvete att du kostade mig kring 35000! (Detta är det enda jag är osäker på att jag sagt, kan ha sagt, men jag är osäker på att jag alls nämnde summan och den är sedermera väl analyserad och funnen vara tilltagen i underkant!).Hur kan du neka till allt utan att blinka? Du vet ju att du ljuger! Ändå är det bara båtdynor jag bett dig sy! Det är den ända gentjänsten jag bett om! Så djävla generös är jag och inte ens det lilla vill du göra din lilla parasitdjävel! Jag skiter i pengarna för det kan du aldrig betala tillbaka ens om du vill och det skulle bara drabba dina barn, som knappast får ett skit av dig ändå! Jag har faktiskt varit djävligt generös mot dig! Inte ens detta generösa erbjudande ställer du upp på! Fy faaan alltså! Så djävla genomruttet! Det skulle bara kosta dig en dag att göra den gentjänsten!” 

”Nemi”: ”Jag är skyldig inte nån tjänst, din djävla, djävla …” Jag: ”Du lönar gott med ont och ljuger utan att blinka, hur fan kan du, ingen skam, inget samvete alls, djävla svin, hora, parasitdjävel!Vi har väl inte ens haft ett förhållande, vi var väl aldrig ihop? Hade vi ett förhållande eller inte? Hade vi det, va?” 

”Nemi”: Jag aldrig har varit ihop med dig, din, din djävla förbannade djävel!”  Jag: Nej för dig var jag bara någon att lura av pengar. Ett lätt offer för jag älskade dig! Fan vad jag ångrar den dagen jag gick hem till dig! Om jag hade vetat att det var en hora jag gick till! Att du tog betalt för sex! Men det sa du aldrig din lilla barflicka från Filippinerna. Den lilla parasitdjävulen! Passa dig noga! En dag springer du på fel gubbe, en så´n som knivhögg dig i låret! Jag behöver inte märka dig, för en dag kommer säkert någon annan att göra det, så som du lurar folk!”

Tidningsklipp

Lördag 19 november 2005

Barnen blev kränkta av rätten – igen

Sexutnyttjade fick halverat skadestånd

Nu har det hänt igen.
  Två flickor, 12 och 13, utnyttjades sexuellt av en 18-åring – och när fallet nådde hovrätten sänktes barnens skadestånd.
  Skälet: det var inte bevisat att de drabbats av personskada.

  Ännu en gång har hovrätten sänkt skadeståndet till barn som utsatts för sexuella övergrepp, skriver Länstidningen i Östersund i Jämtland.
  Två flickor, 12 och 13 år vid övergreppen, har utnyttjats av en då 18-årig man.
  Med 12-åringen hade mannen ett ”omfattande sexuellt umgänge”, med 13-åringen genomförde han ett samlag.
  Tingsrätten dömde mannen till fyra månaders fängelse.
  Dessutom skulle han betala 60000 kronor i skadestånd till 12-åringen och 35000 kronor till 13-åringen.
  
Sänktes kraftigt
  Fängelsedomen stod sig i hovrätten, däremot valde rätten där att kraftigt sänka skadeståndet till flickorna.
  ”Någon egentlig utredning som styrker att flickorna drabbats av personskada har inte lagts fram i målet, varför krav om ersättning för sveda och värk inte kan vinna bifall”, skriver hovrätten i domen.
  Den 12-åriga flickan får sitt skadestånd halverat till 30000 kronor, den 13-åriga flickan får sitt sänkt till 20000 kronor.
  
Svidande kritik
  Så sent som i veckan fick Svea hovrätt mycket svidande kritik för ett liknande fall.
  Då fick en 14-årig flicka som våldtagits av en 24-årig man sitt skadestånd sänkt med en tredjedel.
  Rätten ansåg att ett barn som utsatts för våldtäkt ska ha lägre skadestånd eftersom det inte drabbats av samma kränkning som en våldtagen vuxen.
  – Det här var det värste jag har hört på länge. Ett barn måste ju tvärtemot kränkas mer än en vuxen vid våldtäkter, sa professorn i straffrätt, Hans Klette då.
  
Hänvisar till praxis
  Han fick medhåll av stora delar av juristkåren i Sverige.
  – Domen binder inte på samma sätt som en HD-dom men den är ju ändå en prövning i en hög instans. Nu är det angeläget att detta kommer upp i Högsta domstolen, sa Gudrun Nordborg, informationschef på Brottsoffermyndigheten. Hovrätten för nedre Norrland i Östersund hänvisar sänkningen till praxis för liknande domar.

Publicerad: 2005-11-19

http://www.aftonbladet.se
/vss/nyheter/story/0,2789,732351,00.html